Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Ticari1 Teknoloji A.Ş. olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla uygulamakta olduğumuz ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında belirlediğimiz temel hedeflerimiz ;

  • Bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşılması,
  • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması,
  • Faaliyet alanımızda yer alan yasal şartların karşılanması,
  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesi,
  • Faaliyet alanında yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli rollerin tanımlanması, sorumlulukların belirlenmesi ve sorumluların atanması,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin yeni uygulama ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp