eSMM Veteriner Hekimler için zorunlu mu?

eSMM Veteriner Hekimler için zorunlu mu?

 e-SMM Kayıt, e-SMM Giriş

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihi itibariyle e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM) uygulamasına geçmek zorunda.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Nisan 2019'da taslağını duyurduğu Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Tebliği'nin son ve resmi halini 19 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayınladı. Yürürlüğe giren yeni tebliğ, farklı mükellef gruplarının çeşitli e-dönüşüm uygulamalarını kullanma zorunluluğuyla ilgili düzenlemeler içeriyor. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..

 

Serbest Meslek Mabuzu Kesen Veteriner Hekimler İçin E-Smm Uygulamasına Geçiş Hakkında Bilgiler

  • 01/02/2020 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetlerini sürdüren mükellefler 01/06/2020 tarihinden, 01/02/2020 tarihinden sonra işe başlayan serbest meslek erbapları başladıkları tarihi izleyen aydan İtibaren 3 ay içinde, e-smm kullanmak zorundadırlar. E-smm işlemleri için mali mühür (nitelikli elektronik sertifika) veya e-imza almak zorundadır. Mali mühür için http://www.kamusm.gov.tr adresinden temin edilebilir. E-imza Ticari1.com üzerinden, PTT veya diğer yetkili özel e-imza firmalarından temin edilebilir. E-smm başvurusu ve kullanımı için ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır.
  • 01.06.2020'ye kadar E-smm işlemleri için mali mühür (nitelikli elektronik sertifika ) alınarak başvuru yapmak ve kullanmak zorundadır. İsteyen dişhekimleri daha önce de başvuru yapıp kullanabilirler.
  • Serbest meslek faaliyeti icra eden veteriner hekimlerden e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlarına ilişkin düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)' nde yer alan banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve Ödeme Kaydedici Cihaz bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN Ödeme Kaydedici Cihazların de belirtilen POS (fiziki veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup, EFT-POS özellikli YN Ödeme Kaydedici Cihaz'dan düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.
  • E-Serbest meslek makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.
  • E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen veteriner hekimleri de bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.
  • E-Serbest Meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmemesi veya hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen veya almak zorunda olanları her birine kanunda öngörülen şekilde cezai maddeler uygulanır.

eserbest meslek makbuzu veteriner hekim

Veteriner Hekimim. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına nasıl geçebilirim?

Mali Mühür veya e-İmza'nız elinizdeyse hemen e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması'na geçiş yapabilirsiniz. e-Serbest Meslek Makbuzu başvuru işlemlerinizi yaparak sizi hemen Ticari1 İş Sistemine alıyoruz ve makbuz kesmeye başlıyorsunuz. 

e-SMM'ye geçiş için ve e-İmza almak için bizi arayabilirsiniz. 0-850-255 1635  Hemen Ara

Ticari1 Teknoloji A.Ş. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) "e-SMM Özel Entegratör" iznine sahiptir.
Bilgi için tıklayınız: ebelge.gib.gov.tr

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN

MÜKELLEFLER HAKKINDA

DUYURU

11/03/2020

Günümüzde dijital dönüşüm süreciyle birlikte, teknolojik gelişmelerin hızlanması hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı da teknolojiye uygun hedefler ortaya koymuştur. Özellikle e-belge uygulamaları ile Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında mükellef grupları arasında haksız rekabetin engellenmesi, kâğıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması, standart belge formatlarının oluşturulması ve kamu hizmeti kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.

e-Belge uygulamalarımızın tüm mükellef gruplarımızca yaygın olarak kullanımını sağlamak amacıyla; 19/10/2019 tarihinde 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Mezkur Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından; a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine, b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Mükelleflerimiz elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-İmza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, mezkur Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

1.GİB Portal Yöntemi: Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler. (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf) 2 Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

2.Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla faydalanabilirler. Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda da açıklandığı üzere ayrıca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

3.Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükelleflerimiz e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır. (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf)

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, mezkur Genel Tebliğ’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvurularını yapmamaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest Makbuzu olarak düzenlemeleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin uygulanmaması bakımından önem arz etmektedir.

Duyurulur. 

Kaynak: ebelge.gib.gov.tr

Oto Alım Satım ve Oto Kiralama Firmalarında e-Fatura Zorunlu mu?

28.5.2022 16:19:59

Araç Alım Satım ve Oto Kiralama Yapanlar Ne Zaman e-Faturaya Geçmek Zorunda?

e-Fatura Devamı

Temel Gıdada KDV %1 oldu.

12.2.2022 13:16:07

Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e indirildi

Devamı

Ticari1 Teknoloji AŞ GİB Onaylı e-Döviz Alım Satım Belgesi Özel Entegratörü oldu

30.12.2021 09:12:17

Az sayıdaki GİB Onaylı e-Döviz Özel Entegratörlerinden biri de Ticari1 oldu.

Devamı

Kimliklerde e-imza dönemi başlıyor

25.11.2021 18:43:47

Kimliklerde e-imza dönemi başlıyor! Tarih belli oldu

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Uygulaması Başlıyor

27.10.2021 17:18:38

Döviz alım satım işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Devamı

Medikalciler e-Fatura'ya geçiyor

23.6.2021 11:08:33

✓ Toplu e-Fatura Aktarımı ✓ Ücretsiz erken aktivasyon ✓ Toplu muhasebeleştirme ✓ Aynı gün e-İmza

e-Fatura Devamı

Optikçiler e-Fatura'ya geçiyor

23.6.2021 11:08:21

✓ Toplu e-Fatura Aktarımı ✓ Ücretsiz erken aktivasyon ✓ Toplu muhasebeleştirme ✓ Aynı gün e-İmza

e-Fatura Devamı

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp