e-Adisyon Geliyor

e-Adisyon Geliyor

Hizmet işletmelerine 'e-Adisyon' kolaylığı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, halihazırda kağıt olarak düzenlenen adisyonların elektronik ortamda e-belge olarak hazırlanmasına ve muhafazasına imkan tanıyacak bir düzenleme taslağı hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik öngören tebliğ taslağı, 27 Temmuz'a kadar kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerine sunuldu.

Taslağa göre, müşterilere masada servis yapan lokanta, kafeterya, pastane, bar gibi gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından kullanılması zorunlu olan ve halihazırda kağıt olarak düzenlenip müşterilere sunulan "adisyonların" elektronik ortamda hazırlanması, muhafazası, ibrazı, belge ve bilgilerin Başkanlığa iletilebilmesi sağlanabilecek.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok lokanta ve kafede karekod ile ürün seçimi, tablet ve çeşitli mobil cihazlarla menü sunumu gibi yeni uygulamalar daha çok kullanılmaya başlandı. Tebliğ taslağında öngörülen uygulamayla da e-adisyon elektronik belgeleri bu cihazlar üzerinden müşterilere sunulabilecek.

Söz konusu işletmeler tarafından sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-adisyon uygulamasına dahil mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken, belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek ve belirlenen belge formatında elektronik ortamda düzenlenecek.

e-adisyona geçiş zorunluluğu getirilebilir

Mükellefler e-adisyon belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilecek.

Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesiyle, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında bir kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayacak. Açılan her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanmasıyla (ödemenin alınması) eş zamanlı olarak elektronik ortamda üzerinde e-adisyon belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-fatura, e-arşiv fatura ya da yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunlu olacak.

Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da "ebelge.gib.gov.tr" adresinden duyurarak e-adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirebilecek.

Mükellef bildirimlerine kolaylık getiriliyor

Mükellefler tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığına "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, kurumun bilgi sistemlerinde var olan e-fatura ve e-arşiv fatura verilerinden hareketle bildirimlerde olması gereken bilgilerin otomatik oluşturularak mükellefler tarafından onaylanmasına imkan sağlanacak.

Taslakla ayrıca analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilecek.

Sağlık hizmetlerinde de e-belge uygulaması yaygınlaştırılıyor

Ayrıca, sağlık hizmet sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumuna belge teslimi ile bu belgelerin kontrolü, ödeme ve muhasebe süreçlerinin kolaylaştırılması ve uçtan uca dijitalleşmenin sağlanması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriliyor.

Söz konusu işletmeler arasında, sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün sunan veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri ile ecza depoları bulunuyor.

e-belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, ücretsiz olarak mükelleflerin yararlanabileceği "e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)" ile kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından resen tanımlanması için yetki düzenlemesi yapılacak.

Kaynak: aa.com.tr/tr/ekonomi/hizmet-isletmelerine-e-adisyon-kolayligi-geliyor/1913474

 

 

ticari1 adisyon mart 2022 popup

Ticari1 Teknoloji AŞ Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) "e-Adisyon Özel Entegratör" iznine sahiptir.

Adisyon kullanan işletmelere özel kampanya avantajları ve konforlu geçiş için bizi arayın Tel: 0850 255 16 35

Uzmanından bilgi alın, boşuna vakit kaybetmeyin:

Ticari1 Bilgi Hattı: +90-850-255 1635

Oto Alım Satım ve Oto Kiralama Firmalarında e-Fatura Zorunlu mu?

28.5.2022 16:19:59

Araç Alım Satım ve Oto Kiralama Yapanlar Ne Zaman e-Faturaya Geçmek Zorunda?

e-Fatura Devamı

Temel Gıdada KDV %1 oldu.

12.2.2022 13:16:07

Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e indirildi

Devamı

Ticari1 Teknoloji AŞ GİB Onaylı e-Döviz Alım Satım Belgesi Özel Entegratörü oldu

30.12.2021 09:12:17

Az sayıdaki GİB Onaylı e-Döviz Özel Entegratörlerinden biri de Ticari1 oldu.

Devamı

Kimliklerde e-imza dönemi başlıyor

25.11.2021 18:43:47

Kimliklerde e-imza dönemi başlıyor! Tarih belli oldu

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Uygulaması Başlıyor

27.10.2021 17:18:38

Döviz alım satım işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Devamı

Medikalciler e-Fatura'ya geçiyor

23.6.2021 11:08:33

✓ Toplu e-Fatura Aktarımı ✓ Ücretsiz erken aktivasyon ✓ Toplu muhasebeleştirme ✓ Aynı gün e-İmza

e-Fatura Devamı

Optikçiler e-Fatura'ya geçiyor

23.6.2021 11:08:21

✓ Toplu e-Fatura Aktarımı ✓ Ücretsiz erken aktivasyon ✓ Toplu muhasebeleştirme ✓ Aynı gün e-İmza

e-Fatura Devamı

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp